Graphic Design MFA2 Exhibition

School of Art – BFA – Graphic Design

Graphic Design MFA2 Exhibition opening at 7pm

Tracy Fu
CK Cao
Stephanie Lane Gage
Wenxian Shi
Maria Barr
Zhen Lu
Katherine Hughes
Megan Texido
Luyao Zhang
Caihui Chen
Gandhar Sanjay Vamburkar
Hongzhou Wan
Mandy Qinglin Jin
Louise-Audrey Zenezini
Chengcheng Hang

Tags

Art
  • Date : May 4, 2023
  • Time : 7:00 pm (UTC+0)
  • Venue : LIME and MINT Galleries
No Tickets Available!!